Tag: Mt 8

  • 1 N. Adwentu, Czuwajcie więc, Mt 24, 37-44

    1 N. Adwentu, Czuwajcie więc, Mt 24, 37-44

    Każdy z nas na coś czeka. Dziecko czeka na chwilę, gdy będzie mogło nacieszyć się obecnością rodziców; młody człowiek oczekuje chwili, gdy zacznie być rozumiany przez dorosłych; dorośli mają tych oczekiwań jeszcze więcej: jedni czekają na awans społeczny, drudzy na własny dom, podróże; rolnik czeka na większe zbiory; robotnik oczekuje prawdziwego dowartościowania swojej pracy – […]