Na dobranoc i dzień dobry

Na dobranoc i dzień dobry – J 3, 14-21

Potępianie, to zła cecha… Nikodem Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,…

Czytaj dalej