Tag: na dobranoc i dzień dobry łk 2 16-21

  • Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 16-21

    Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 16-21

    Warto zadziwić się… Pasterze u żłóbka. Obrzezanie Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała […]

  • Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 16-21

    Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 16-21

    Pasterzowanie każdego dnia w roku… Pasterze u żłóbka i obrzezanie Jezusa Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te […]