Tag: na dobranoc i dzień dobry – mk 8 27-33

  • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 8, 27-33

    Na dobranoc i dzień dobry – Mk 8, 27-33

    Szczerość aż do bólu… Wyznanie Piotra Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty […]