Tag: nagroda za dobrowolne ubóstwo

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 10, 28-31

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 10, 28-31

  Z powodu Mnie i z powodu Ewangelii… Nagroda za dobrowolne ubóstwo Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 19, 27-29

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 19, 27-29

  Każdy, kto opuści dom… Nagroda za dobrowolne ubóstwo Piotr rzekł do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 19, 27-29

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 19, 27-29

  Ubóstwo podstawą… Nagroda za dobrowolne ubóstwo Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?». Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. […]