Tag: ostatnia wieczerza

  • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 26, 14-27, 66

    Na dobranoc i dzień dobry – Mt 26, 14-27, 66

    Posilać się przy zdrajcy… Zdrada Judasza. Ostatnia wieczerza Po śmierci Jezusa. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik […]

  • Na dobranoc i dzień dobry – J 13, 1-15

    Na dobranoc i dzień dobry – J 13, 1-15

    Dałem wam bowiem przykład… Ostatnia wieczerza Miłość i pokora Syna Bożego Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał […]