Na dobranoc i dzień dobry

Na dobranoc i dzień dobry – Łk 13, 1-9

Poprawić swoje zachowanie… Wezwanie do nawrócenia W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że…

Czytaj dalej