Na dobranoc i dzień dobry – Łk 13, 1-9

Total
0
Shares

Poprawić swoje zachowanie…

Wezwanie do nawrócenia

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.

Opowiadanie pt. “Tak zwane zło”

Dawniej bajkopisarze, jak: Ezop, Lessing, La Fontaine – próbowali zobrazować ludzką pychę, głupotę i zarozumiałość w przypowieściach takich jak lis i gęś, mrówka i jeż, – a teraz naukowcy szukają w świecie zwierzęcym rozwiązań dla ludzkich poczynań i sposobów postępowania.

Laureat Nagrody Nobla, wiedeński profesor Konrad Lorenz swoją książkę “Osiem grzechów śmiertelnych cywilizowanej ludzkości” nazwał apelem do całej ludzkości wzywającym do żalu i nawrócenia.

Zdaniem autora chodzi tu o grzechy śmiertelne w pełnym tego słowa znaczeniu, bo grożą one człowiekowi śmiercią. Tylko ten przeżyje – kto ich nie popełni. Żyjemy w czasach, w których przyrodnik jest tym, który szczególnie jasno i trzeźwo patrzy. Jego więc obowiązkiem jest nauczać – głosić kazania. Ten zoolog i “kaznodzieja” udowadnia, że jedynie człowiek zdolny jest do tego, by spowodować odwrotny skutek w swych dążeniach do utrzymania i rozwoju swego gatunku, czyli człowiek – w wierze, że siebie zachowuje – siebie uśmierca.

Refleksja

Nawróceniu towarzyszy zawsze poczucie wolności i radości. Nawrócenie jest też wezwaniem do buntu i w konsekwencji zmiany dotychczasowej sytuacji życiowej. Tam, gdzie jest nam źle, tam potrzebne są zmiany.

Nawrócenie jest pierwszym krokiem zmiany dotychczasowej drogi postępowania. Chrystus wzywa nas do ciągłego czuwania i zmieniania jakości naszego życia na lepsze. Mamy wciąż dążyc do tego, co jest wielkie i przekraczać nasze ludzkie rozumowanie. Chrystus jest wzorem do naśladowania. Mamy szczęście, bo jest od Kogo się uczyć…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Jak poprawiać wciąż swoje zachowanie?
2. Jak uczysz się od innych?
3. Na co zwracasz najbardziej uwagę w swoim zachowaniu?

I tak na koniec…

“Od zewnątrz zachowanie się człowieka jest tak wieloznaczne, że wystarczy powiedzieć tylko, jakim się jest, by żyć w ukryciu i pozostać nie rozpoznanym” (Elias Canetti, dziecko na niebie, Część druga: 1)

 

(Main Photo: Clearly Ambiguous / flickr.com / CC BY 2.0)

 

 

Total
0
Shares
(fot. David Blackwell. / flickr.com / CC BY-ND 2.0)

Na dobranoc i dzień dobry – Łk 13, 1-9

Czas na nawrócenie. Zacznijmy od siebie… Wezwanie do nawrócenia – Nieurodzajne drzewo figowe W tym czasie przyszli niektórzy…

Może spodoba Ci się też...