Polecane Rozważania do Ewangelii

22 N. zwykła, Smak wina, a nie wody, J 2, 1-12

Święty Hieronim (żył w latach 331 lub 347 – 419 lub 420), wielki pisarz i egzegeta starożytnego Kościoła, głosił pewnego razu kazanie na temat wesela w Kanie Galilejskiej. Po kazaniu podszedł do niego jeden ze słuchaczy i zauważył złośliwie, że…

Czytaj dalej