Reklama Teoria mediów

Świat wartości a reklama

Jan Paweł II podstawowy kryzys schyłku XX wieku, upatruje przede wszystkim w kryzysie kultury. Objawia się on: „pierwszeństwem techniki w stosunku do etyki, prymatem rzeczy  nad osobą, wyższością materii nad duchem”[1]. Kultura techniczna zdominowała dzisiejszy świat. Fundamentalne wartości i zasady…

Czytaj dalej