Rozważania do Ewangelii

N. Chrztu Pańskiego, Talent i powołanie, Mt 3, 13-17

Co roku w niedzielę po Objawieniu Pańskim (Trzech Króli) obchodzimy Święto Chrztu Chrystusa. Niedziela ta otwiera w liturgii roku kościelnego ciągu niedziel, które noszą nazwę „niedziel w ciągu roku”. Możemy powiedzieć, że wracamy jakby do codziennego życia po poświątecznych uniesieniach…

Czytaj dalej