Tag: Umiłowanie prawdy Mt 11

  • 3 N. Adwentu, Umiłowanie prawdy Mt 11, 2-11

    3 N. Adwentu, Umiłowanie prawdy Mt 11, 2-11

    Najpiękniejsza pochwała, jaka wyszła z ust samego Chrystusa, skierowana była pod adresem Jana Chrzciciela. Mówi Chrystus: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”. Co Chrystus zatem najwyżej ceni w Janie Chrzcicielu? Wydaje się, że przede wszystkim jego umiłowanie prawdy, bo to ona stanowi […]