Społeczeństwo

Zarys historii Izraela

Świat początków Izraela Historia biblijna zaczyna się od Abrahama. Żył prawdopodobnie w XIX lub XVIII wieku przed Chrystusem. Znaczy to, że Izrael pojawił się późno na scenie światowej, wielkie cywilizacje już przeminęły. Świat Starożytny w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem Mezopotamia…

Czytaj dalej