Na dobranoc i dzień dobry – J 8, 31-42

Total
0
Shares

Jest światło w ciemnościach…

Światłość wobec ciemności

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?

Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca.

W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego.

Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.

Opowiadanie pt. “Światło, które przenika”

Mały chłopiec został kiedyś poproszony przez nauczyciela o wytłumaczenie mu, kto to jest “święty”. Przez chwilę dziecko stało wyraźnie skonsternowane, aż wreszcie uśmiech zadowolenia z samego siebie pojawił się na jego twarzy. – “Wiem już! – zawołał. – Święty to taka osoba, przez którą przechodzi światło”.

Chłopiec będąc kiedyś w kościele, zauważył różnokolorowe witraże z wyobrażeniami świętych i scen biblijnych. Patrzył z podziwem, jak światło poranka prześwieca prze szkło i tajemnicze, piękne figury. Dziecko było oczarowane i ten obraz utkwił mu w pamięci. Matka objaśniła mu wówczas, co oznaczają te figury. Wtedy usłyszał ów wyraz “święty”.

Chłopiec ten wypowiedział większą prawdę, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Święty – to osoba, przez którą przepływa strumień Bożego światła, “poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusa” (2 Kor 4,6).

Refleksja

W swojej własnej wolności mamy jednocześnie być świadkami Boga na ziemi. Dzięki tej wolności możemy wciąż upodabniać się i przybliżać do naszego Stwórcy, który jest w niebie. Żydzi byli dumni z tego, że są z potomstwa Abrahama. Nie przyjęli jednak nauki Jezusa, która nie jest zgodna z ich oczekiwaniami. Tymczasem Abraham był tym, który całkowicie zawierzył Bogu…

Jezus pozostawia wolność wyboru. Rozmawia z ludźmi i pozostawia możliwość podejmowania decyzji. Na tym polega wolność Chrystusa, która objawia się tym, że z niewolnika, stajemy się wolni i to zdolni do jeszcze większej miłości Boga i człowieka. W ten sposób stajemy się światłością świata…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Jak być dziś świadkiem Boga na ziemi?
2. Dlaczego ludzie nie przyjmują nauki Jezusa?
3. Dlaczego wolność jest podstawą naszej egzystencji?

I tak na koniec…

“Powinniśmy ufać świadkowi we wszystkich tych sprawach, w których nie są zaangażowane jego własne interesy, jego emocje, jego uprzedzenia ani jego uczucia do bliskich osób. Jednak gdy taka sytuacja zachodzi, należy wymagać potwierdzających dowodów, o ciężarze gatunkowym tym większym, im mniej prawdopodobne są fakty, których dotyczy zeznanie” (Thomas Henry Huxley)

 

Total
0
Shares
(fot. Steve / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)

Niedziela Palmowa, Trybunały Jezusa, Mt 26, 14-27, 66

Doświadczamy w naszych codziennych kontaktach ludzi, którzy są dla nas „Trybunałem”. Ludzi, którzy oceniają nas, mówią o nas,…

Może spodoba Ci się też...