Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 43-51

Total
0
Shares

Przekroczyć siebie samego i chwalić Pana…

Świadectwo uczniów

Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

Opowiadanie pt. “Chwalmy Pana”

“Pieśń sługi” to tytuł rozmyślań znanego teologa moralisty, ojca Bernarda Haeringa. Spisywał te rozważania w szpitalu, po operacji strun głosowych. Kiedy przed drugą i najpoważniejszą operacją zapytał lekarza czy będzie mógł jeszcze kiedykolwiek śpiewać, otrzymał życzliwą odpowiedź: – Nawet jeżeli ksiądz nigdy już nie będzie mógł śpiewać, to życie księdza będzie chwalić Pana.

Tymi słowami lekarz wzruszył zakonnika. Wyraził bowiem sedno powołania kapłańskiego, powołania wszystkich chrześcijan.

Refleksja

Dając i wyznaczając człowiekowi miejsce w świecie oraz obdarzając go jednocześnie łaską osobistego powołania, Pan Bóg obdarzył nas wszystkich licznymi darami, zdolnościami, oraz talentami. Z ich pomocą możemy to swoje powołanie pomysłowo, interesująco i radośnie realizować…

Wypełniając swoje powołanie, człowiek jednocześnie wypełnia plany Boga względem całego wszechświata. Rozwijając swoje talenty i umiejętności współtworzymy życie w mikro i makro skali. Człowiek osiąga w ten sposób szczęście oraz zadowolenie z życia na poziomie indywidualnym, ale też i społeczności w jakiej przyszło mu żyć. Stworzeni jesteśmy wszyscy do “latania”, kiedy przekraczamy własne przyzwyczajenia i ułomności…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Jakimi licznymi darami, zdolnościami i talentami obdarzył Cię Bóg?
2. Jak realizujesz swoje życiowe powołanie?
3. Czy masz świadomość tego, że realizując wole Boga, realizujesz się w pełni?

I tak na koniec…

“Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, to pewne, ale trzeba także wyzwolić powołanie” (Antoine de Saint-Exupéry)

 

Total
0
Shares
(fot. Tan Family / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)

Na dobranoc i dzień dobry – Mt 2, 1-12

Delegacja z przekonania, a nie z przymusu… Mędrcy ze Wschodu Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w…

Może spodoba Ci się też...