Tag: na dobranoc i dzień dobry j 1 43-51

  • Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 43-51

    Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 43-51

    Przekroczyć siebie samego i chwalić Pana… Świadectwo uczniów Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna […]