Kategoria: Na dobranoc i dzień dobry

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 2, 1-12

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 2, 1-12

  Nie mędrkuj bracie… Mędrcy ze Wschodu Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 2, 1-12

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 2, 1-12

  Delegacja z przekonania, a nie z przymusu… Mędrcy ze Wschodu Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 43-51

  Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 43-51

  Przekroczyć siebie samego i chwalić Pana… Świadectwo uczniów Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 35-42

  Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 35-42

  Każdy z nas może zaświadczyć o Nim… Świadectwo uczniów Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 35-42

  Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 35-42

  Świadectwo potrzebne każdego dnia… Świadectwo uczniów Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 19-28

  Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 19-28

  Żyjemy obok ludzi wielkich… Świadectwo Jana Chrzciciela Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 16-21

  Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 16-21

  Warto zadziwić się… Pasterze u żłóbka. Obrzezanie Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 16-21

  Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 16-21

  Pasterzowanie każdego dnia w roku… Pasterze u żłóbka i obrzezanie Jezusa Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 1-18

  Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 1-18

  „Słowo” było od początku czasu… O Słowie – Prolog Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 1-18

  Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 1-18

  Ludzkie słowo… Prolog Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie […]