Na dobranoc i dzień dobry

Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 13-17

Przebywać z grzesznikami… Powołanie Lewiego Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł…

Czytaj dalej