Tag: miłość

 • Boże Ciało, Zobacz kto, co i jak…, Łk 9, 11b-17

  Boże Ciało, Zobacz kto, co i jak…, Łk 9, 11b-17

  Pewien misjonarz, który lata całe przepracował w Afryce, przywiózł stamtąd piękne określenie wiary. W jednym z afrykańskich narzeczy „wierzyć” znaczy tyle, co „wziąć w obie ręce swe serce i ofiarować je Bogu…” Według starej legendy, duński król, św. Kanut Wielki, umierając nakazał testamentem, aby po jego śmierci wyjęto mu z piersi serce, zaniesiono do Ziemi […]

 • Zesłanie Ducha św., Duchu święty działaj, J 20, 19-23

  Zesłanie Ducha św., Duchu święty działaj, J 20, 19-23

  Olbrzymia wieża telewizyjna wznosi się nad Berlinem Wschodnim. Tuż pod jej szczytem umieszczono obrotową restaurację (ciekawostką jest to, że w Toronto jest podobna restauracja). Władze komunistyczne zamierzały uczynić z tego obiektu wizytówkę wobec Zachodu. Szczęśliwym trafem, kształt architektoniczny wieży wprawił władze w poważne zakłopotanie. Ilekroć bowiem słońce ją oświetlało pod pewnym kątem, wtedy zamieniała się ona […]

 • Gdzie jest nienawiść, tam siejmy miłość, Niedziela Palmowa, Łk 22, 14-23.56

  Gdzie jest nienawiść, tam siejmy miłość, Niedziela Palmowa, Łk 22, 14-23.56

  Chrystusowy pokój rodzi się w głębi duszy, gdzie człowiek spotyka swego Boga i jest on odmienny od pokoju światowego, który ma najczęściej charakter powierzchowny i opiera się na równowadze strachu. Duch posłany przez Ojca napełnia pokojem każdego, kto otworzy się na Jego działanie… Ewangelista Dapazzo opowiadał kiedyś o sobie: „Latami cierpiałem z powodu mojej wiary […]

 • 4 N. Wlk. Postu, Ojciec bogaty w miłość i miłosierdzie, Łk 15, 11-32

  4 N. Wlk. Postu, Ojciec bogaty w miłość i miłosierdzie, Łk 15, 11-32

  Przypowieść o Dobrym Ojcu (Łk 15, 11-32) uczy nas, czym jest miłość Boga. Przepełniona miłosierdziem przekracza miarę naszego ludzkiego myślenia o sprawiedliwości, które po ludzku biorąc, zawsze szuka tylko swego. Bóg jednak myśli i ocenia inaczej. Jak? Wybaczając wszystko, bez „mrugnięcia okiem”. Nie każdy to jednak pojmuje. Tak właśnie było ze starszym z synów z przypowieści […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 10, 2-16

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 10, 2-16

  Bóg złączył, a nie człowiek… Nierozerwalność małżeństwa Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. […]

 • Chrzest to obranie kursu, aby być coraz lepszym

  Chrzest to obranie kursu, aby być coraz lepszym

  Sakrament chrztu ma wielkie znaczenie. To obmycie rozpoczyna i gwarantuje rozwój nowego życia. Chodzi o wspaniałe, szczęśliwe życie doczesne, w którym człowiek ochrzczony może się cieszyć wartościami, jakich świat nie posiada: wiarą, zaufaniem, miłością Boga i ludzi oraz życiem wiecznym. Nowe środowisko, do którego przez chrzest człowiek wchodzi, jest domem Ojca Niebieskiego, a prawem życia […]

 • 5 N. Wielkanocna, Bóg jest miłością, J 13, 31-35

  5 N. Wielkanocna, Bóg jest miłością, J 13, 31-35

  Prawdziwym siedliskiem miłości jest serce człowieka i serce historii świata. Miłość jest siłą podstawową energią bez której ani człowiek, ani światy nie mogą harmonijnie się rozwijać i zaznać szczęścia. Prawdziwy wymiar miłości jest nieskończony. Miłość przekracza samą siebie. Przychodzi skądinąd i kieruje się gdzie indziej. Któregoś dnia pastor przychodząc się wiejską drogą w towarzystwie starego […]

 • Wykorzystaj swój czas na miłość (dodatek)

  Wykorzystaj swój czas na miłość (dodatek)

  Obyśmy potrafili kochać i być kochanym, a to często wystarczy, aby tu na ziemi być szczęśliwym człowiekiem. Każdy z nas dostał określoną ilość czasu, aby czynić dobro i miłość. Bardzo często skarżymy się , że czas płynie zbyt szybko, że go nam brak na wykonywanie niektórych, nawet koniecznych zajęć i obowiązków. Są też wprawdzie zajęcia […]

 • Dziękuję za to, co mam tu i teraz…

  Dziękuję za to, co mam tu i teraz…

  Dwóch rozbitków znajduje się od kilku dni na morzu z dala od lądu. Siedzą pełni rozpaczy na paru deskach, które zostały im po rozbitej przez burzę łodzi. W pewnej chwili jeden klęka i zaczyna głośno się modlić : Boże, byłem dotąd obrzydliwym niedowiarkiem. Jeśli mnie uratujesz, obiecuję resztę mych dni poświęcić pokucie. Wstąpię do klasztoru […]

 • Oczy i stopy współczesnego świata

  Oczy i stopy współczesnego świata

  „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi” (Hi 29, 15) to główne hasło papieża na „XXIII Światowy Dzień Chorego 2015 roku”. Skierowane jest ono do tych, którzy się źle mają, ale  i do opiekunów chorych. Papież zwraca uwagę na „mądrość serca” (sapientia cordis), która nie jest znajomością teoretyczną, abstrakcyjną, wynikiem rozumowania, ale zdobywa się ją […]