Tag: na dobranoc i dzień dobry mk 2 18-22

  • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 18-22

    Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 18-22

    Post ma czemuś służyć… Sprawa postów Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką u siebie. […]

  • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 18-22

    Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 18-22

    Wszystko ma swój czas i miejsce… Sprawa postów Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką […]