Tag: na dobranoc i dzień dobry

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 5, 1-20

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 5, 1-20

  Wracaj do domu, do swoich… Uzdrowienie opętanego Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 5, 1-12a

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 5, 1-12a

  Błogosławiony jesteś, gdy… Osiem błogosławieństw Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 5, 1-12a

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 5, 1-12a

  Błogosławieni jesteście… Osiem błogosławieństw Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 4, 12-23

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 4, 12-23

  Decyzje podjęte sprawnie i krótko… Pole działalności. Powołanie pierwszych uczniów Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 18-22

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 18-22

  Post ma czemuś służyć… Sprawa postów Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką u siebie. […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 18-22

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 18-22

  Wszystko ma swój czas i miejsce… Sprawa postów Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 29-34

  Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 29-34

  Wciąż świadczysz sobą o Bogu… Świadectwo Jana Chrzciciela Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 13-17

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 13-17

  Przebywać z grzesznikami… Powołanie Lewiego Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 13-17

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 13-17

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Powołanie Lewiego Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 1-12

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 1-12

  Paraliżować może wszystko… Uzdrowienie paralityka Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad […]