Tag: pierwsze wystąpienie

  • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 1, 14-20

    Na dobranoc i dzień dobry – Mk 1, 14-20

    Powołać do życia… Pierwsze wystąpienie. Powołanie pierwszych uczniów Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł […]

  • Na dobranoc i dzień dobry – Łk 4, 14-22a

    Na dobranoc i dzień dobry – Łk 4, 14-22a

    Nie bój się coś powiedzieć… Pierwsze wystąpienie. Jezus w Nazarecie Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. […]