Na dobranoc i dzień dobry – Mk 1, 14-20

Total
0
Shares

Powołać do życia…

Pierwsze wystąpienie. Powołanie pierwszych uczniów

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Opowiadanie pt. “O kapelanie więziennym”

Młody ksiądz miał pierwszy raz wystąpić w roli kapelana więzienia i wygłosić kazanie. Duchowny wiedział, że tu nie miejsce na pobożne i namaszczone słowa. Więc z bijącym sercem wstępował na ambonę, prosząc Boga o pomoc. Jakoś nie zauważył stopnia, potknął się i upadł. Cała sala wybuchła śmiechem…

Wówczas ksiądz – trochę zmieszany, trochę bardziej przytomny – podszedł do pulpitu i powiedział z przekonaniem: – Moi drodzy, właśnie dlatego przyszedłem do was, aby wam to pokazać i powiedzieć, że człowiek może upaść i znowu powstać.

Refleksja

W naszym życiu popełniamy sporo błędów oraz mniejszych oraz większych grzechów. Te drugie wpływają często na nasze całe życie. Najgorzej jest, jeśli zatrzymamy się na własnym grzechu, wtedy nasze życie przypomina piekło, które nie daje radości z tego co jest w około nas. Wtedy nasze powołanie do życia jest tylko realizacją pewnych zadań, których wykonanie jest celem samy w sobie. Nie ma potem czasu, aby ucieszyć tym, co już się zrobiło…

Jezus powołuje nas do tego, aby każdy cel, który sobie wyznaczamy, był częścią naszego życia. Z tym związana jest nasza radość, że to, co robimy jest dobre i pożyteczne nie tylko dla nas, ale wszystkich ludzi, których spotkamy na naszej drodze. Mamy bowiem dzielić się swoim szczęściem i sercem z innymi po to, aby w ten sposób ich życie promieniowało radością na innych. W ten sposób realizujemy najlepiej jak potrafimy nasze osobiste powołanie…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Dlaczego grzech wpływa na jakość naszego życia?
2. Czy realizacja powołania to wykonywanie tylko stawianych sobie zadań i celów?
3. Jak promieniować radością na innych?

I tak na koniec…

Spojrzeć na trudność jaka przychodzi, na śmierć, jak na bramę, przez którą mamy przejść z Panem Jezusem – to nasze powołanie (Jan Twardowski)

Total
0
Shares
(fot. Thomas / flickr.com / CC BY-ND 2.0 DEED)

3 N. zwykła, Z życzliwości i bezinteresownie, Mk 1, 14-20

Bezinteresowność. To powinno być podstawą każdej relacji. Jeśli jakaś osoba naprawdę się o ciebie troszczy, więcej przyjemności sprawi…

Może spodoba Ci się też...