Nation Palace Museum (NPM) w Tajwanie otworzyło specjalną wystawę zatytułowaną: „Skarby z nieba: specjalna wystawa artefaktów ze Stolicy Apostolskiej”, która prezentuje dzieła sztuki Watykanu. Wystawa została zorganizowana przy współudziale Kongregacji ds. Kultu Bożego i Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych (Vatican’s Office of Liturgical Celebrations) i jest jedną z największych tego typu na świecie.

Wystawa podzielona jest na sześć sekcji zatytułowanych: „Stolica Apostolska”, „Rok Liturgiczny”, „Ołtarz”, „Papież i historia”, „Sakramenty” oraz „Katolicyzm rozprzestrzenia się na Wschód”. Wszystkie razem stanowią ścisły związek między liturgią Kościoła, papieżem oraz historią i rozwojem katolicyzmu.

Wśród eksponatów znajdują się dokumenty przetłumaczone przez misjonarzy w Chinach – począwszy od nauk przyrodniczych i filozofii do kalendarzy i podręczników do nauki matematyki – wszystkie miały ogromny wpływ na rozwój Chin i są przykład inkulturacji i sinizacji wiary.

Dużym zainteresowaniem cieszą się najbardziej wartościowe watykańskie artefakty. Jednym z nich jest ornat ze stułą i złocisty manipuł noszony przez papieża Piusa XI (1922-1939). Posiada on złoty haftowany adamaszek, wykonany z jedwabnych kolorowych włókien, ukazujących sceny z życia świętego Franciszka z Asyżu.

Kolejną atrakcją jest tiara błogosławionego Piusa IX (1846-1878), która została ofiarowana papieżowi przez królową Hiszpanii, Izabelę II w 1854 roku. Posiada ona trzy warstwy, które symbolizują trzy władze papieża jako „Ojca królów”, „Zarządcy świata „i” Wikariusza Chrystusa”.

Niezwykłym eksponatem wystawy jest Watykański Mandylion, czyli „Twarz-Oblicze Chrystusa”. Symbolizuje on prostą zasadę, że dialog jest możliwy tylko wtedy, gdy osoba przedstawia prawdę o jednej twarzy.

Na wystawie wyeksponowano również relikwiarz oraz relikwię świętego Franciszka Ksawerego, nazywanego „Apostołem Azji” – jednego z założycieli Towarzystwa Jezusowego, pioniera misji na Dalekim Wschodzie. Marzeniem św. Franciszka Ksawerego było dotrzeć do Chin i tam głosić Ewangelię. Jego posługa zakończyła się śmiercią na Wyspie Shangchuan u wybrzeży prowincji Guangdong. Wkrótce potem został uznany za duchowego ojca katolicyzmu na Wschodzie i patrona misji.

mh/ AsiaNews.it