– „Przepraszam, panie profesorze”, powiedział bojaźliwy uczeń.

– „Nie mogłem odczytać, co pan napisał na marginesie mojego ostatniego wypracowania”.

– „Kazałem ci pisać bardziej czytelnie”, powiedział nauczyciel.

Wady, które u nich widzimy, są przeważnie naszymi własnymi…

Autor nieznany