Na dobranoc i dzień dobry – Łk 12, 35-38

Total
0
Shares

Oczekiwać i nie zaniedbać…

Gotowość na przyjście Pana

Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.

Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

Opowiadanie pt. “Wezwanie i zaniedbanie”

Archiasz, odważny dowódca Spartian uczestniczył w wesołej uczcie. W międzyczasie przybył posłaniec z Aten z listem od przyjaciela i prośbą aby Archiasz natychmiast go przeczytał.

Spartanin jednak odparł: – Poważniejsze sprawy niech poczekają na jutro – i odłożył list. Nie dożył jednak jutra. Podczas uczty został zabity przez wrogów.

W liście było napisane: “Archiaszu, błagam Cię, abyś natychmiast opuścił dom, w którym czyha na Ciebie sztylet skrytobójców”. Adresat listu nie skorzystał z okazji, aby uratować samego siebie…

Refleksja

Życie w ciągłej gotowości wprowadza pewne napięcie. Ma to coś z życia strażaka, czy lekarza na dyżurze, którzy ciągle wyczekują alarmu obwieszczającego ludzką tragedię. Nie chodzi jednak o wprowadzanie sztucznego napięcia, ale bycie dyspozycyjnym dostosowania się do każdej sytuacji  życiowej. Ułatwi to nie tylko funkcjonowanie nam, ale przede wszystkim innym ludziom. Stworzycielowi to jest niepotrzebne, gdyż nic nie może mu być dodane. Naszym życiem potwierdzamy tylko to, że akceptujemy Jego wolę względem nas na tym świecie…

Jezus uczy nas pokory w przyjmowaniu codzienności. To wszystko co jest w około nas ma służyć w jeszcze większej radości przyjęcia Tego, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Nasze oczekiwanie, jeśli poparte jest radością, jest świadectwem danym nie tylko nam samym, ale przede wszystkim innym ludziom. Nasze oczekiwanie zatem to nie smutne pogodzenie się z rzeczywistością, ale kreatywne podążanie za Tym, który jest życiem…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Czy żyjesz w gotowości na przyjście Pana?
2. Czy akceptujesz wolę Boga?
3. Czy cieszysz się codziennością? Jeśli tak/nie, to dlaczego?

I tak na koniec…

Rezygnacja jest gotowością do wejścia w nowy układ (Martin Heidegger)

 

(Main Photo: marfis75 / Foter / CC BY-SA)

 

 

Total
0
Shares
(fot. REMY SAGLIER - DOUBLERAY / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)

Na dobranoc i dzień dobry – Łk 12, 49-53

Wszyscy, przeciw wszystkim… Za Jezusem lub przeciw Niemu Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię…

Może spodoba Ci się też...