Na dobranoc i dzień dobry – Mt 13, 36-43

Total
0
Shares

Mamy nieprzyjaciela pośród nas…

Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!

On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Opowiadanie pt. “Wspólnota życia”

Znany austriacki lekarz psychiatra Silvio Crosina zapytany, jak można usunąć groźbę chorób psychicznych, będących dziś poważnym problemem społecznym, odparł, że mniej byłoby chorych, gdyby ludzie przebywali z Bogiem tak, jak z codziennym swym towarzyszem.

Zdaniem tego lekarza, ludzie żyjący niezależnie od Niego, ignorujący Go lub obywający się bez Niego, owładnięci zostają szybko przez strach i cierpienia. Wielu staje się hipochondrykami.

Boją się oni wszystkiego: rozstroju nerwowego, nieładu i zamieszek, raka, zapalenia wyrostka robaczkowego, choroby umysłowej. Miliony ludzi dosłownie lękają się obłędu psychicznego.

Oto jest – twierdzi Crosina – przyczyna popularności i znaczenia psychiatrii w naszych czasach. Gdyby ludzie nauczyli się żyć z Bogiem, ludzkość mogłaby wyzbyć się 50% swoich najboleśniejszych urazów. Psychiatria zyskałaby bardzo owocną pomoc.

Refleksja

Rolą diabła (złego) jest to, aby oddzielić nas od Boga. Wprowadza zatem w nasze serca wątpliwość, która potem wzrasta w naszych zalęknionych sercach, odbierając życiodajną moc do życia – funkcjonowania w codzienności. Pojawia się rozgoryczenie, strach i lęk, które krepują ludzki umysł, serce i duszę do tego stopnia, że człowiek boi się podjąć jakąkolwiek decyzję. W poczuciu takiego “osaczenia” nie da się już żyć w wolności. Człowiek poddaje się myśleniu niewolnika, gdzie podjęcie każdej decyzji życiowej napawa go lękiem i obawą. W ten sposób wstępuje na drogę złego…

Jezus uczy nas, że droga, którą przyjął diabeł jest droga donikąd. Każde królestwo wewnętrznie skłócone nie ma szans przetrwania. Tam gdzie nie ma otwartości, miłości i wolności, tam jest śmierć. Tam nie ma życia, a właśnie szatan jest tym, który odbiera nam to życie. Bóg jest zaś tym, który stwarza i daje życie. Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo samego Boga, czy zatem jest czego się bać? Nie śmierć, ale życie wpisane jest w naszą egzystencję. Życie to nie kończy się tu na ziemi. Warto o tym pamiętać, zanim szatan nam tego nie będzie próbował wmówić…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Dlaczego diabeł chce oddzielić nas od Boga?
2. Dlaczego szatan chce z nas zrobić niewolnika?
3. Czy z szatanem warto rozmawiać?

I tak na koniec…

Diabeł się przebiera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić (Józef Ignacy Kraszewski)

 

Total
0
Shares
(fot. ToNToN CoPT / Foter / CC BY-NC-SA)

Na dobranoc i dzień dobry – Mt 13, 44-46

Z radością poszedł za Nim… Przypowieść o skarbie i perle Jezus powiedział do tłumów: Królestwo niebieskie podobne jest…

Może spodoba Ci się też...