Tag: Sobory Kościoła Niepodzielnego

 • Sobory Kościoła Niepodzielnego, Konstantynopol IV (869/870), cz. 9 i ostatnia

  Sobory Kościoła Niepodzielnego, Konstantynopol IV (869/870), cz. 9 i ostatnia

  Spór ikonoklastów i ikonodulów nie minął. Z jednej strony niedobitki ikonoklastów: kapłani i biskupi usłużni ostatniemu cesarzowi ikonoklaście: Teofilowi, z drugiej zaś mnisi pod wodzą Stoudiosa, który żąda przywrócenia praw mnichom i rehabilitację za lata prześladowań. Problemy teologiczne w tym sporze zeszły na drugi plan. Wychodzą bardziej problemy natury personalnej, które wiązały się ze sprawami […]

 • Sobory Kościoła Niepodzielnego, Nicea II (787), cz. 8

  Sobory Kościoła Niepodzielnego, Nicea II (787), cz. 8

  Zasadniczo kończą się spory chrystologiczne. Pojawia się nowy spór, bardziej praktyczny, ściśle związany ze sporami chrystologicznymi, a dotyczący czci, którą należy oddawać obrazom, przede wszystkim Chrystusa, z czym powiązano problem czci oddawanej Maryi, świętym oraz ich szczątkom – relikwiom. Ten spór trwał cały wiek VIII i połowę wieku IX (zakończył się w 843 roku). W […]

 • Sobory Kościoła Niepodzielnego, Konstantynopol III (680/681), cz. 7

  Sobory Kościoła Niepodzielnego, Konstantynopol III (680/681), cz. 7

  Kościół monofizycki rozwija się po przeprowadzonej reorganizacji przez Jakuba Baradaja. Fokas po zamordowaniu rodziny cesarza Maurycjusza i jego pięciu synów obejmuje władzą. Powstają krwawe rządy. Obala go Herakliusz, który próbuje przeprowadzić reformy, które odbudują zniszczony kraj. Jednak nie udaje mu się to bo następuje atak perski (Chosroes II). 5 maja 614 pada Jerozolima. Nastał długi […]

 • Sobory Kościoła Niepodzielnego, Konstantynopol II (553), cz. 6

  Sobory Kościoła Niepodzielnego, Konstantynopol II (553), cz. 6

  Pierwsze sześć soborów Kościoła układa się w trzy pary: Nicea i Konstantynopol I – sobory wyraźnie trynitarne, Efez i Chalcedon – podstawowe prawdy chrystologiczne tzn. stosunek Bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie, natomiast Konstantynopol II i III tę prawdę pogłębiają. Kończąc tematykę soboru Chalcedońskiego należałoby zwrócić uwagę na fakt, że skutkiem negatywnym był wielki rozłam w […]

 • Sobory Kościoła Niepodzielnego, Efez (431), cz. 4

  Sobory Kościoła Niepodzielnego, Efez (431), cz. 4

  W końcu drugiej połowy V wieku wybuchł spór, który spowodował konieczność zwołania soboru. Tematem były problemy chrystologiczne (ustalenie stosunku Bóstwa i człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie). Pierwsze problemu z zakresu tego tematu pojawiły się już w II wieku (ebionici) i III wieku (adopcjoniści).. Ebionici i adapcjoniści uważali Chrystusa za zwykłego człowieka. Gnostycy już od I wieku […]

 • Sobory Kościoła Niepodzielnego, Konstantynopol I (381), cz. 3

  Na maj 381 cesarz Todocjusz zwołał do Konstantynopola synod biskupów Wschodu. Nie wiemy o nim wiele, nie zachowały się nawet akta synodu, kłopoty są nawet z liczbą kanonów dyscyplinarnych przez niego ustanowionych. Św. Atanazy zgromadził wokół siebie w Aleksandrii na tzw. Synodzie Wyznawców grupę biskupów, dla naradzenia się nad sytuacją. Było wiadome, że sprawa ortodoksji […]

 • Sobory Kościoła Niepodzielnego, Nicea I (325), cz. 2

  Sobory Kościoła Niepodzielnego, Nicea I (325), cz. 2

  Konstantyn Wielki (wrzesień 324 r.) wkraczając na Wschód zastał Kościół rozdarty, biskupów zaś obrzucających się klątwami. Spór rozpoczął się w Egipcie i wkrótce ogarną cały Wschód. Aleksnder, bp Aleksandrii, rzucił klątwę na swego kapłana Ariusza. Za Aleksandrem stanął Egipt, Ariusz miał za sobą natomiast Palestynę, częściowo Syrię i Azję Mniejszą. Konstantyn chciał załagodzić spór. Wysłał […]

 • Sobory Kościoła Niepodzielnego, Dzieje, cz. 1

  Sobory Kościoła Niepodzielnego, Dzieje, cz. 1

  U podstaw wspólnot chrześcijańskich stoi świadomość łączności ze wspólnotą Apostołów, wspólna Wiara i sakramenty. Kościół trzech pierwszych wieków to najpierw setki a później tysiące Kościołów lokalnych, rozrzuconych w wielu miejscach. Rządzą nimi biskupi, kapłani, diakoni, później – w miarę rozwoju – akolici egzorcyści i duchowni niższych stopni. Świadomość wspólnej wiary jest wyrażona w „Regule wiary”, […]